Sau nhiều năm hoạt động trong ngành DÀN GIÁO và Thiết bị xây dựng, DÀN GIÁO VĨNH LỢI đã cung cấp Thiết bị cho hàng trăm công trình lớn nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong cả nước. Sau đây là một số công trình tiêu biểu đã sử dụng Dàn giáo và Thiết bị xây dựng do Vĩnh...