Công ty luôn hiểu rằng quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Công ty cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Công ty đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng các dịch vụ của Công ty, quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân như:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email và một số thông tin khác.

Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp Công ty xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.

Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn sử dụng dịch vụ để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

 • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng.
 • Xác nhận hợp đồng và giao hợp đồng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
 • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng.
 • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.
 • Công ty cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước hoặc có sự đồng ý từ khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Công ty cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Phương Nam Group và nhân sự của Phương Nam Group có thể tiếp cận được thông tin của Quý Khách hàng để thực hiện giao kết hợp đồng và hỗ trợ dịch vụ.

Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin

Địa chỉ: 62 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • Công ty cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
 • Công ty cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của khách hàng.

Lưu ý: Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Mọi ý kiến khiếu nại Khách hàng liên hệ như sau:

Công Ty TNHH Đầu Tư Phương Nam Group

 • Mã số thuế: 3301717389 
 • Điện thoại: 0962372626  
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: 62 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế